برنامه تورنمنت چهار جانبه فوتسال روز گذشته در تبریز مشخص شد.