سعید نجاریان زمان قطعی شروع تمرینات و آخرین وضعیت نقل و انتقالات شهروند ساری را اعلام کرد