سرمربی پارسیان شهرقدس از هدایت این تیم کناره گیری کرد.