مورد عجیب آذرخش بندرعباس

مورد عجیب آذرخش بندرعباس

آذرخش از جمله تیم هایی است که همیشه دم از نداری زده و کاسه چه کنم به دست گرفته و حتی برای حضور در برخی بازی ها نیز ناز کرده تا نظم مسابقات زیر سوال برود.؛