ترابیان:سال قبل هم به گیتی پسند پیشنهاد دادم که مشاورشان شوم/کفاشیان گفت اشکالی ندارد مشاور مس باشم

ترابیان:سال قبل هم به گیتی پسند پیشنهاد دادم که مشاورشان شوم/کفاشیان گفت اشکالی ندارد مشاور مس باشم

رئیس کمیته فنی توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: وظیفه فدراسیون فوتبال و کمیته فنی فوتسال است که اگر باشگاهی درخواست کمک و استفاده از تجربیات آنها را داشته باشند به این باشگاهها کمک کند.؛