شرایط بحرانی لیگ‌برتر باعث آمدنم به اندونزی شد/ با حضور موریه‌کا و سوفاووت نظرم در مورد لیگ اندونزی عوض شد/ واموس روزی قهرمان آسیا می‌شود

شرایط بحرانی لیگ‌برتر باعث آمدنم به اندونزی شد/ با حضور موریه‌کا و سوفاووت نظرم در مورد لیگ اندونزی عوض شد/ واموس روزی قهرمان آسیا می‌شود

گلر ايراني واموس اندونزي گفت: متاسفانه با خروج تاسيسات از ليگ‌برتر، شرايط ليگ ما به حدي بحراني شد كه ترجيح دادم براي ادامه فوتسالم راهي اندونزي شوم.؛