روز دوم از هفته نخست لیگ برتر فوتسال با پیروزی نزدیک مدعیان پیگیری شد.