بودجه باشگاه مس سونگون نسبت به فصل گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.