گزارش تصویری بازی تیم های آذرخش بندرعباس با ارژن شیراز را مشاهده کنید.