گزارش تصویری بازی تیم های سن ایچ ساوه با اهورا بهبهان را مشاهده کنید.