کد خبر : 117513
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

برنامه دقیق نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال

برنامه دقیق نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال
برنامه نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال اعلام شد.
*هفته دوم
پنجشنبه ۲۱/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه-پارسیان شهر قدس- فجر-ساوه
لبنیات ارژن شیراز-مس سونگون ورزقان-ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- آذرخش بندرعباس- شهید سید رسول حسینی- ساری
*هفته دوم- جمعه۲۲/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سوهان محمد سیما قم-گیتی پسند اصفهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت البرز- مقاومت قرچک-انقلاب- کرج
اهورا بهبان-فرش آرا مشهد-علی بن ابی طالب(ع)-بهبهان
شرکت ملی حفاری ایران-سن ایچ ساوه- سالن امام رضا(ع)-اهواز
*هفته سوم
چهارشنبه ۲۷/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان- شهروند ساری- شهید پور شریفی- تبریز
*هفته سوم-پنجشنبه۲۸/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-شهرداری ساوه- پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک- سوهان محمد سیما قم-شهدا هفتم تیر- قرچک
آذرخش بندرعباس-اهورا بهبان- فجر- بندرعباس
*هفته سوم-جمعه ۲۹/۴/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-لبنیات ارژن شیراز- الغدیر- تهران
سن ایچ ساوه-مقاومت البرز-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد- شرکت ملی حفاری ایران-شهید بهشتی-مشهد
*هفته چهارم
سه شنبه ۲/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
اهورا بهبهان-مس سونگون ورزقان-علی بن ابی طالب- بهبهان
*هفته چهارم-جمعه ۵/۵/۹۷-ساعت۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-پارسیان شهر قدس-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- لبنیات ارژن شیراز- شهید سید رسول حسینی- ساری
شهرداری ساوه –مقاومت قرچک-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-سن ایچ ساوه- شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران-آذرخش بندرعباس-امام رضا( ع)-اهواز
مقاوت البرز-فرش آرا مشهد- انقلاب- کرج
*هفته پنجم
پنجشنبه ۱۸/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهرقدس-شهروند ساری-الغدیر- تهران
مقاومت قرچک-گیتی پسند اصفهان-شهدا هفتم تیر- قرچک
لبنیات ارژن شیراز-اهورا بهبهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-شهرداری ساوه-فجر-ساوه
فرش آرا مشهد-سوهان محمد سیما قم-شهید بهشتی-مشهد
آذرخش بندرعباس-مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مس سونگون ورزقان شرکت ملی حفاری ایران( به علت حضور باشگاه مس سونگون در جام باشگاه های آسیا، مسابقه فوق در ۲۶/۷/۹۷ برگزار می شود.)
*هفته ششم
پنجشنبه۲۵/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-پارسان شهر قدس-شهدا هفتم تیر-قرچک
اهورا بهبهان-شهروند ساری- علی ابن ابی طالب- بهبهان
گیتی پسند اصفهان-سن ایچ ساوه-پیروزی- اصفهان
*هفته ششم-جمعه ۲۶/۵/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شرکت ملی حفاری ایران- لبنیات ارژن شیراز-امام رضا( ع)-اهواز
شهرداری ساوه- فرش ارا مشهد- فجر- ساوه
مقاومت البرز-مس سونگون ورزقان- انقلاب- کرج
سوهان محمد سیما قم-آذرخش بندرعباس- شهید حیدریان- قم
*هفته هفتم
پنجشنبه ۱/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-سوهان محمد سیما قم-شهید پورشریفی-تبریز
آذرخش بندرعباس- شهردارس ساوه-فجر- بندرعباس
*هفته هفتم- جمعه ۲/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهروند ساری- شرکت ملی حفاری ایران-شهید سید رسول حسینی- ساری
فرش آرا مشهد- گیتی پسند اصفهان-شهید بهشتی-مشهد
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت البرز-شهید ابوالفتحی-شیراز
سن ایچ ساوه-مقاومت قرچک-فجر- ساوه
پارسیان شهر قدس-اهوارا بهبهان- الغدیر- تهران
*هفته  هشتم
پنجشنبه ۸/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
شهرداری ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
سوهان محمد سیما قم-لبنیات ارژن شیراز-شهید حیدریان- قم
*هفته  هشتم-جمعه ۹/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک-فرش آرا مشهد-شهدا هفتم تیر- قرچک
مقاومت البرز-شهروند ساری- انقلاب – کرج
گیتی پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پیروزی- اصفهان
شرکت ملی حفاری ایران- اهورا بهبهان-امام رضا( ع)- اهواز
سن ایچ ساوه پارسیان شهر قدس- فجر- ساوه
*هفته  نهم
پنجشنبه ۱۵/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-گیتی پسند اصفهان-شهید پور شریفی- تبریز
*هفته  نهم- جمعه ۱۶/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
فرش ارا مشهد-سن ایچ ساوه-شهید بهشتی-مشهد
اهورا بهبهان- مقاومت البرز- علی ابن ابی طالب-بهبهان
آذرخش بندرعباس- مقاومت قرچک-فجر- بندرعباس
شهروند ساری- سوهان محمد سیما قم-شهید سید رسول حسینی- ساری
پارسیان شهر قدس-شرکت مل یحفاری ایران- الغدیر- تهران
لبنیات ارژن شیراز-شهرداری ساوه- شهید ابوالفتحی-شیراز
*هفته  دهم
پنجشنبه ۲۲/۶/۹۷-ساعت ۱۸:۰۰
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهرداری ساوه-شهروند ساری- فجر- ساوه
*هفته  دهم- جمعه۲۳/۶/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
سن ایچ ساوه-آذرخش بندرعباس-فجر-ساوه
سوهان محمد سیما قم-اهورا بهبهان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-مس سونگون ورزقان-شهدا هفتم تیر-قرچک
مقاومت البرز- شرکت ملی حفاری ایران- انقلاب- کرج
فرش آرا مشهد- پارسیان شهر قدس-شهید بهشتی- مشهد
*هفته یازدهم
پنجشنبه ۵/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدیر- تهران
آذرخش بندرعباس- فرش ارا مشهد-فجر- بندرعباس
شرکت ملی حفاری ایران-سوهان محمد سیما قم-امام رضا(ع)-اهواز
مس سونگون ورزقان- سن ایچ ساوه- شهید پور شریفی-تبریز
اهورا بهبهان-شهرداری ساوه- علی ابن ابی طالب-بهبهان
لبنیات ارژن شیراز-مقاومت قرچم- شهید ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- گیتی پسند اصفهان-شهید سید رسول حسینی- ساری
*هفته دوازدهم
پنجشنبه۱۲/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
آذرخش بندرعباس-پارسیان شهر قدس-فجر- بندرعباس
سوهان محمد سیما قم-مقاومت البرز-شهید حیدریان-قم
فرش آرا مشهد-مس سونگون ورزقان-شهید بهشتی- مشهد
شهرداری ساوه-شرکت ملی حفاری ایران- فجر-ساوه
سن ایچ ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر- ساوه
گیتی پسند اصفهان-اهورا بهبهان-پیروزی- اصفهان
مقاومت قرچک-شهروند ساری- شهدا هفتم تیر-قرچک
*هفته سیزدهم
پنجشنبه ۱۹/۷/۹۷- ساعت ۱۸:۰۰
پارسیان شهر قدس-سوهان محمد سیما قم-الغدیر- تهران
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس- شهید پور شریفی- تبریز
مقاومت البرز- شهرداری ساوه- انقلاب- کرج
لبنیات ارژن شیراز- فرش آرا مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز
شرکت ملی حفاری ایران- گیتی پسند اصفهان-امام رضا- اهواز
شهروند ساری- سن ایچ ساوه-شهید سید رسول حسینی-ساری
اهورا بهبهان- مقاومت قرچک-علی ابن ابی طالب-بهبهان
*پنجشنبه ۲۶/۷/۹۷- معوقه هفته پنجم-ساعت ۱۸:۰۰
مس سونگون ورزقان-شرکت ملی حفاری ایران-شهید پورشریفی- تبریز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

عاشق فوتسال یکشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

به علت حضور باشگاه مس سونگون ورزقان در جام باشگاه های آسیا بازی با حفاری برگزار نمیشه نه عدم حضور…صرفا جهت اطلاع

اهوازی یکشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴

مراغی خبرچین وبچه خودت میدونی

ساوه یکشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰

هفته دوازدهم چطوری هم شهرداری هم سن ایچ تو یه روز تو یه ساعت تو یه سالن بازی دارن؟