گزارش تصویری بازی تیم های شهرداری ساوه با سوهان محمد سیمای قم را مشاهده کنید.