ترکیه از انجام بازی تدارکاتی با تیم فوتسال جوانان ایران برای آماده سازی در راه المپیک جوانان منصرف شد.