تیم فرش آرای مشهد بهترین تیم هفته اول لیگ برتر شد.