بازیکن مطرح قمی به کیفیت توپ های جدید لیگ برتر اعتراض کرد.