پرونده هفته دوم لیگ برتر فوتسال با انجام چهار دیدار باقیمانده بسته شد.