گزارش تصویری بازی تیم های شهرداری ساوه با پارسیان شهرقدس را مشاهده کنید.