حالا کفاشیان بیاید و توضیح بدهد که اسپانسرهایی که وعده داده بودند چه شد و چرا فوتسال باشگاهی ما به این روز افتاده است؟