گزارش تصویری بازی تیم های حفاری خوزستان با سن ایچ ساوه را مشاهده کنید.