روزپیکر: بازی به دلم نچسپید!

روزپیکر: بازی به دلم نچسپید!

سرمربی تیم آذرخش گفت: از تیم اهورا سرتر بودیم اما دیر بسته شدن تیم باعث شده است تا آن بازی هماهنگ را از بازیکنانم شاهد نباشیم.؛