سازمان لیگ فوتسال از تغییر زمان دو دیدار از رقابتهای لیگ خبر داد.