سرخ‌پوشان اصفهان با برپایی جشنواره گل میهمان خود را راهی هفته یازدهم کردند.