یکی از نقاط تاریک کارنامه کفاشیان، انحلال یک تیم بزرگ در هر فصل است.