شمسایی: مدیران فوتسال با کناره‌گیری در انتخابات راه را برای پیشکسوتان باز کنند/ پس از فرمایش رهبری، روی به تبلیغات کالای ایرانی آوردم

شمسایی: مدیران فوتسال با کناره‌گیری در انتخابات راه را برای پیشکسوتان باز کنند/ پس از فرمایش رهبری، روی به تبلیغات کالای ایرانی آوردم

کاپیتان سابق تیم‌ملی فوتسال گفت: قانون بازنشستگی خوب است و امیدوارم هیأت‌رئیسه سازمان لیگ فوتسال با کناره‌گیری خود در این کمیته جای را برای سایر پیشکسوتان فوتسال باز کنند.؛