درب ورودی اصلی سالن شهید آبدرم سقز در ساعت ۵ عصر در حالی بسته شد که تیم ساکا پخش سقز حاضر در لیگ دسته دوم ایران در این ساعت تمرین دارد.