داور زن ایرانی دیدار بین تیم های ملی فوتسال بانوان اسپانیا و تایلند را قضاوت می کند.