کمیته فوتسال اعلام کرد هیچ بازیکنی به صورت همزمان حق مربیگری ندارد و در صورت تکرار این موضوع، کارت بازی بازیکن ضبط خواهد شد.