کمیته پزشکی برگزار کننده رقابتهای المپیک جوانان 2018 آرژانتین از دو بازیکن تیم ملی فوتسال جوانان تست دوپینگ گرفت.