شاید برای انجام شدن این سفر، مربی تیم‌ملی فوتسال باید یکی مثل کی‌روش بود آن وقت فدراسیون فوتبال هر طوری که شده بود بلیط سفر به برزیل را برای تیم‌ملی فوتسال مهیا می‌کرد.