هفت بازيكن تيم فوتسال سوهان محمد سيما قم در آستانه ديدار حساس اين تيم با پارسيان شهر قدس در ليگ برتر باشگاه‌هاي كشور از اين تيم كنار گذاشته شدند.