این قسمت از رادیو فوتسال را از دست ندهید و از شنیدن آن لذت ببرید.