دیدار هفته پانزدهم تیم های گیتی پسند و سوهان محمدسیمای قم به دلیل همزمانی با بازی سپاهان و سایپا پخش مستقیم نخواهد داشت.