اردوی‌های تیم ملی فوتسال زیر بیست سال ایران باوجود مشخص شدن سرمربی و انجام استعدادیابی این روزها تعطیل شده است.