چنین حرف هایی باعث تعجب است !

چنین حرف هایی باعث تعجب است !

سرپرست کاروان ایران در المپیک ٢٠١٨ به ادعاهای ترابیان در خصو ص دستکاری قرعه کشی فوتسال در این مسابقات واکنش نشان داد.؛