تیم نفت امیدیه بهترین تیم هفته هشتم گروه الف لیگ دسته اول شد.