تیم فرش ارای مشهد بهترین تیم هفته چهاردهم لیگ برتر شد.