کمیته ملی المپیک با ارسال نامه رسمی به IOC اعلام کرد قانون منع به کارگیری بازنشسته ها یک قانون کلی در ایران است و تنها مختص ورزش نیست.