با اعلام رییس مجلس شورای اسلامی بازنشسته های فدراسیون فوتبال به زودی باید سمت شان را ترک کنند.