جاوید در سال 2018 میلادی رویایی عمل کرده و بدون تردید نقش مهمی در موفقیت های فوتسال ما داشته است.