دیویدف: ۵۰درصد بازیکنان ما جدید هستند اما با ایران سر به سر بودیم/ درک بازیکنان ایران از همدیگر در بالاترین سطح است/ ما به آینده تیم خود ایمان داریم

دیویدف: ۵۰درصد بازیکنان ما جدید هستند اما با ایران سر به سر بودیم/ درک بازیکنان ایران از همدیگر در بالاترین سطح است/ ما به آینده تیم خود ایمان داریم

كاپيتان تيم‌ملي فوتسال روسيه گفت: با اينكه 50درصد بازيكنان ما نسبت به جام‌جهاني، جديد هستند اما در تقابل با ايران واقعا سر به سر بوديم.؛