تیم خالص سازان زنجان بهترین تیم هفته دهم گروه اول لیگ دسته اول شد.