تیم ایرالکو بهترین تیم هفته دهم گروه دوم لیگ دسته اول شد.