سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال کویت برای پیشرفت این رشته برنامه دو ساله ای را در نظر گرفته است.