رئیس کمیته انضباطی درباره اتفاقات دیدار گیتی پسند و شهروند ساری گفت: در اولین بررسی چنانچه مورد از مصادیق فوری و ضروری باشد شاید قرار دستور موقت نیز صادر شود.