رضا لک از جمله مربیان پرافتخار و موفق فوتسال ماست اما در برخی برهه ها در مدیریت تیم به مشکل می خورد.