گزارش تصویری بازی تیم های مقاومت البرز با پارسیان شهر قدس را مشاهده کنید.