گزارش تصویری بازی تیم های مقاومت قرچک با ارژن شیراز را مشاهده کنید.