تیم اهورای بهبهان بهترین تیم هفته بیست و چهارم لیگ برتر شد.