گزارش تصویری بازی تیم های اهورای بهبهان با گیتی پسند اصفهان را مشاهده کنید.