گزارش تصویری بازی تیم های شهروند ساری با مقاومت قرچک را مشاهده کنید.